Wat is mantelzorg?

Veel mensen krijgen in hun naaste omgeving te maken met een zorgbehoevende. Dit kan zijn een  moeder, die steeds afhankelijker wordt, een kind met een chronische ziekte of een buurman, die slecht ter been is. In eerste instantie lijkt de zorgvraag mee te vallen. Naarmate de tijd verstrijkt wordt deze zorgvraag vaak steeds noodzakelijker en intensiever.

Volgens onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er in 2016 circa 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland. Hiervan verlenen circa 750.000 mensen langdurige en intensieve zorg.

De mantelzorgers in deze laatste groep kunnen overbelast raken door de hoeveelheid aan zorgtaken, die zij op hun bord krijgen. Daarnaast hebben zij hun eigen huishouden, gezin en werk waaraan aandacht besteed moet worden.

Herken jij jezelf in deze of een soortgelijke situatie, dan kan ik ondersteuning bieden bij de administratieve regeltaken waar je voor wordt gesteld. Zie voor meer informatie de andere tabbladen op deze site.

Ik ben op de volgende manieren te bereiken:

Telefonisch:       06-30201544

Per email:           astridvdberg@ab-mantelzorg.nl